HaberlerEsenyurt Konutları 3. Etap daire teslimleri başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Hedef 50.000 konut” sloganı ile başlattığı ve şirketimiz tarafından üretilen ESENYURT 3. ETAP Toplu Konut inşaatları tamamlanmış olup şirketimizce 09- 24 HAZİRAN 2008 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

Hak sahibi olduğunuz konut; Teslim programında yer alan tarihte ve inşaat mahallinde teslim edilecektir. Teslim programında yer alan tarihte konutunu teslim almak için şirketimize başvurmayan hak sahipleri, geç teslim, temerrüt v.b. iddialarda bulunamayacak ve konutunun teslim programı dahilinde bir başka tarihte teslim edilmesini talep edemeyecektir. Konutunu teslim programında belirtilen tarihte teslim almayan hak sahipleri, temerrüde düşmüş sayılacaklardır. Hak sahibinin, konutunu teslim almasa bile konutun, satış vaadi sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde ortak giderlerine katılma zorunluluğu bulunmaktadır.

Konutlar; Konutun bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen “Konut Durum Tespit Teslim Formu” ile teslim edilecektir. Müştereken tespit edilen eksik ve kusurların haricindeki eksiklikler ile teslim gününde gelmeyen ve temerrüde düşmüş hak sahiplerinin konutların içerisindeki eksik ve kusurların giderilmesinden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hak sahibi eksikliklerin giderilmesi için konutunu hazır bulundurmak zorundadır. Hak sahibi, müştereken imzalanan tutanakla sabit eksik ve kusurların giderilmesi için konutunu öngörülen süre içerisinde hazır bulundurmaması halinde bu eksikliklerin giderilmesini şirketimizden talep edemeyecektir.

Şirketimiz; temerrüde düşmüş hak sahiplerinin, en geç 31/07/2008 tarihine kadar konutlarını teslim almamaları halinde, kanuni ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri hükümleri dahilindeki yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.

Site Yönetimi kurulmasına müteallik olan cari harcamalar, demirbaşlar, çeşitli hizmetlerin karşılanmasına yönelik hazırlanan Ortak Gider Avans ve Transfer Bütçesi, (Ek-1) de tarafınıza takdim edilmektedir.

Elektrik, Su ve Doğalgaz abonelikleri hak sahipleri tarafından aşağıdaki kurumlar nezdinde yapılacaktır.

İSKİ:Deniz Köşkler Mah. Reşit Paşa Cad. No-5 Avcılar/ İSTANBUL
İGDAŞ: Avcılar Hizmet Binası Üniversite Mah. Toker Kardeşler Sok.No-5 Avcılar / İSTANBUL
BEDAŞ:Avcılar Belediye Binası Belediye Cad. No-1 Kat-3 Avcılar/ İSTANBUL

(Bu kurumlara giderken Satış Vaadi Sözleşmenizin Fotokopisi, ve Nüfus Cüzdanınızın Fotokopisi(İGDAŞ için ayrıca şu an ikamet ettiğiniz evin ikametgah belgesi alınacak) yanınızda bulundurulması gerekmektedir.)

Söz konusu abonelikler Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletmeciliği Tic. A.Ş. vasıtasıyla da ilgili kurumlarca talep edilen abonelik bedellerine ilave olarak her biri 15’er YTL hizmet bedeli karşılığında (EK-3)’te yer alan örneğe uygun Noter tarafından düzenlenmiş vekaletname ibraz etme şartıyla yaptırılabilecektir.

Konut tesliminde aşağıdaki belgelerin şirketimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

1-Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Bankadan kredi kullanan üyelerin son ödeme dekontu
(taksitlerin ödenmemesi halinde daire teslimi yapılmayacaktır)
4-EK-1 “Ortak Gider Avans” bedellerinin Site Yönetim hesabına yatırıldığına dair “Banka Dekontu”
(Denizbank Başakşehir Şubesi Hesap No: 3147859) (ödemeler teslim merkezinde de yapılabilecektir)
5-Konutu vekaleten alacaklar için (EK-2)’de yer alan örneğe uygun noterce düzenlenmiş vekaletname
6-İSKİ,İGDAŞ,BEDAŞ abonelik sözleşmeleri yapıldığına dair belge(Abonelikleri vekaleten yaptıracak üyelerimizin Aboneli bedellerini yatıracağı hesap numarası Denizbank Başakşehir Şubesi Hesap No:2029834-364 (ödemeler teslim merkezinde de yapılabilecektir.)

Gerekli hassasiyeti göstereceğiniz umudu ile konutunuzun hayırlı olmasını diler, yeni yuvanızda sağlık ve mutluluklar temenni ederiz.

TESLİM PROGRAMI
09.06.2008 A-01 ve A-02 Blok
10.06.2008 A-03 ve A-04 Blok
11.06.2008 A-05 ve A-06 Blok
12.06.2008 A-07 ve A-08 Blok
13.06.2008 A-09 ve A-10 Blok
14.06.2008 A-11 ve A-12 Blok
16.06.2008 A-13 ve A-14 Blok
17.06.2008 B-01 ve B-02 Blok
18.06.2008 B-03 ve B-04 Blok
19.06.2008 B-08 ve B-09 Blok
20.06.2008 B-05 ve C-01 Blok
21.06.2008 C-02 ve C-03 Blok
23.06.2008 C-07 ve C-08 Blok
24.06.2008 C-09 ve C-10 Blok

NOT: Konut Teslim Merkezi: B-02 BLOK

İSKİ,İGDAŞ VE BEDAŞ ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR:

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2-T.C. Kimlik Numarası ve Vergi Numarası
3-Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi
4-İkametgah Belgesi
5-İSKİ Abonelik Bedeli (350 YTL)
6-İGDAŞ Abonelik ve Sözleşme Bedeli (500 YTL)
Bu bedel döviz kuruna göre İGDAŞ tarafından değiştirilebilir
7-BEDAŞ Abonelik Bedeli (185 YTL)

EKLER :
EK-1:Esenyurt 3. Etap Bütçe
EK-2:Konutu teslim almak için vekaletname örneği
EK-3:İSKİ,İGDAŞ,BEDAŞ abonelikleri için vekaletname örneği
EK-4:Doğalgaz Numaraları 

« Geri Dön