HaberlerHadımköy Konutları 1. Etap Daire Teslimi Hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Hedef 50.000 konut” sloganı ile başlattığı ve şirketimiz tarafından üretilen HADIMKÖY 1. ETAP Toplu Konut inşaatları tamamlanmış olup şirketimizce 09 – 27 EYLÜL 2008 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

Hak sahibi olduğunuz konut; Teslim programında yer alan tarihte ve inşaat mahallinde teslim edilecektir. Teslim programında yer alan tarihte konutunu teslim almak için şirketimize başvurmayan hak sahipleri, geç teslim, temerrüt v.b. iddialarda bulunamayacak ve konutunun teslim programı dahilinde bir başka tarihte teslim edilmesini talep edemeyecektir. Konutunu teslim programında belirtilen tarihte teslim almayan hak sahipleri, temerrüde düşmüş sayılacaklardır. Hak sahibinin, konutunu teslim almasa bile konutun, satış vaadi sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde ortak giderlerine katılma zorunluluğu bulunmaktadır.

Konutlar; Konutun bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen “Konut Durum Tespit Teslim Formu” ile teslim edilecektir. Müştereken tespit edilen eksik ve kusurların haricindeki eksiklikler ile teslim gününde gelmeyen ve temerrüde düşmüş hak sahiplerinin konutların içerisindeki eksik ve kusurların giderilmesinden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hak sahibi eksikliklerin giderilmesi için konutunu hazır bulundurmak zorundadır. Hak sahibi, müştereken imzalanan tutanakla sabit eksik ve kusurların giderilmesi için konutunu öngörülen süre içerisinde hazır bulundurmaması halinde bu eksikliklerin giderilmesini şirketimizden talep edemeyecektir.

Şirketimiz; temerrüde düşmüş hak sahiplerinin, en geç 15/10/2008 tarihine kadar konutlarını teslim almamaları halinde, kanuni ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri hükümleri dahilindeki yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.

Site Yönetimi kurulmasına müteallik olan cari harcamalar, demirbaşlar, çeşitli hizmetlerin karşılanmasına yönelik hazırlanan Ortak Gider Avans ve Transfer Bütçesi, (Ek-1) de tarafınıza takdim edilmektedir.

Elektrik, Su ve Doğalgaz abonelikleri hak sahipleri tarafından aşağıdaki kurumlar nezdinde yapılacaktır.

İSKİ: Talatpaşa Cad. Çatalca/ İSTANBUL
TEL:0212 789 38 88-89
İstenen Evraklar: Çatalca Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak adres beyan formu + Satış Vaadi Söz. Fotokopisi + Kimlik Fotokopisi (kiracı ise, adres beyan formu kiracı tarafından alınacaktır)
Abonelik Bedeli: 362 YTL

TRAKYADAŞ: Ferhat Paşa Mah. Öğretmen Hakkı Kımız Sok. Yücel Apt. No:10/2 Çatalca/İSTANBUL
TEL:0212 789 41 00 – 789 41 91
(Doğalgaz abonelik bedelleri her bir daire için (265 YTL) olarak TRAKYADAŞ’a ödenmiş olup, bu bedel daire teslimi yapılırken daire sahibinden tahsil edilecektir.)
İstenen Evraklar: İkametgah+Satış Vaadi Söz. Fotokopisi+Kimlik Fotokopisi (kiracı ise, Hak sahibinin ve kendisinin kimlik fotokopisi+İkametgah+Satış Vaadi Söz. Fotokopisi+Kira Kontratı Fotokopisi)
Sözleşme Bedeli: 222 YTL

BEDAŞ: Avcılar Belediye Binası Belediye Cad. No.1 Kat-3 Avcılar/İSTANBUL
TEL:0212 590 09 92
İstenen Evraklar: İkametgah+Satış Vaadi Söz. Fotokopisi+Kimlik Fotokopisi (kiracı ise, Hak sahibinin ve kendisinin kimlik fotokopisi+İkametgah+Satış Vaadi Söz. Fotokopisi+Kira Kontratı Fotokopisi)
Abonelik Bedeli: 100 YTL

Söz konusu abonelikler Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletmeciliği Tic. A.Ş. vasıtasıyla da ilgili kurumlarca talep edilen abonelik bedellerine ilave olarak her biri 15’er YTL hizmet bedeli karşılığında (Ek-3)’te yer alan örneğe uygun Noter tarafından düzenlenmiş vekaletname ibraz etme şartıyla yaptırılabilecektir.

Konut tesliminde aşağıdaki belgelerin şirketimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

1-Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Bankadan kredi kullanan üyelerin son ödeme dekontu
(taksitlerin ödenmemesi halinde daire teslimi yapılmayacaktır)
4-Ek-1 “Ortak Gider Avans” bedellerinin Site Yönetim hesabına yatırıldığına dair “Banka Dekontu”
Hesap İsmi: KİPTAŞ HADIMKÖY (Denizbank Başakşehir Şubesi (Şube kodu 3490)
Hesap No: 328 91 74-351 (ödemeler teslim merkezinde de yapılabilecektir)
5-Konutu vekaleten alacaklar için (Ek-2)’de yer alan örneğe uygun noterce düzenlenmiş vekaletname
6-İSKİ, TRAKYADAŞ, BEDAŞ abonelik sözleşmelerinin yapıldığına dair belge
(Abonelikleri vekaleten yaptıracak üyelerimizin Abonelik bedellerini yatıracağı hesap numarası)
Hesap İsmi: BOĞAZİÇİ KONUT A.Ş. Denizbank Başakşehir Şubesi (Şube kodu 3490)
HesapNo: 202 98 34-374 (ödemeler teslim merkezinde de yapılabilecektir.)

Gerekli hassasiyeti göstereceğiniz umudu ile konutunuzun hayırlı olmasını diler, yeni yuvanızda sağlık ve mutluluklar temenni ederiz.

TESLİM PROGRAMI:
09.09.2008 A-23 ve A-24 Blok
10.09.2008 A-25 ve A-26 Blok
11.09.2008 A-27 ve A-28 Blok
12.09.2008 A-29 ve A-30 Blok
13.09.2008 A-31 ve A-32 Blok
15.09.2008 A-33 ve A-34 Blok
16.09.2008 A-01 ve A-02 Blok
17.09.2008 A-03 ve A-04 Blok
18.09.2008 A-05 ve A-06 Blok
19.09.2008 A-07 ve A-08 Blok
20.09.2008 A-09 ve A-10 Blok
22.09.2008 A-11 ve A-12 Blok
23.09.2008 A-13 ve A-14 Blok
24.09.2008 A-15 ve A-16 Blok
25.09.2008 A-17 ve A-18 Blok
26.09.2008 A-19 ve A-20 Blok
27.09.2008 A-21 ve A-22 Blok

NOT: Konut Teslim Merkezi: SİTE YÖNETİM BİNASI

EKLER :
EK-1: Ortak Gider Avans ve Transfer Bütçesi
EK-2: Konutu teslim almak için vekaletname örneği
EK-3: İSKİ,TRAKYADAŞ,BEDAŞ abonelikleri için vekaletname örneği 

« Geri Dön