HaberlerKonutlarda uygulanacak yeni KDV oranları hakkında açıklama.

   01/01/2013 tarihinden itibaren konut satışlarında uygulanacak olan yeni KDV oranları ile ilgili olarak yapılan yasal düzenlemelerde; 15/06/2012 tarihinde yayımlanan 6322 sayılı kanun ile 3065 sayılı KDV Kanunun 28. Maddesinde değişiklik yapan 22’nci maddesinde “yapı ruhsatı 01/06/2012 tarihinden önce alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten önce yapılan konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimleri hariç olmak üzere yayımı tarihideve 24/12/2012 tarihli 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 12’nci maddesinin (b) bendinde de ifade edildiği üzere yapı ruhsatı 01/01/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğü girer” ifadeleri yer almaktadır.

Sonuç olarak;

Şirketimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olması sebebiyle ve yukarıda açıklanan düzenlemelerle sınırlı olmak üzere, 01/01/2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren konutlardaki yeni KDV oranlarına tabi bulunmamaktadır.

Net alanı 150 m2’nin altında bulunan gerek mevcut konut stoklarımız, gerekse 31/12/2012 tarihinden önce ihalesi yapılan veya halen imalatı devam eden konut projelerimiz ve projelendirilmesi, yapımı, satışı proje yüklenicilerimiz tarafından gerçekleştirilen konut satışlarında eski KDV oranları uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

« Geri Dön