Finansal DökümanlarYıllık Mali Bilanço Gelir Tablosu
« Geri Dön

                

Mersis No:  05630-0221-1800019
Ticaret Sicil No: 231873/179439
Vergi Dairesi:  Büyük Mükellefler
Vergi No:  5630022118 
Sermaye:  422.249.861TL
 

KİPTAŞ AŞ 
2016 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

 ÖNCEKİ DÖNEM (01.01.2015 -31.12.2015)CARİ DÖNEM (01.01.2016 -31.12.2016)
AKTİF VARLIKLAR     1.548.591.788,68     2.078.045.613,75
I- DÖNEN VARLIKLAR     1.463.795.573,18     1.979.118.247,56
A- Hazır Değerler   153.500.445,70     62.856.498,51  
1- Kasa  9.774,50     52.851,60    
3- Bankalar 153.460.071,20     62.803.646,91    
5- Diğer hazır değerler 30.600,00     30.600,00    
C- Ticari Alacaklar   61.038.737,23     222.565.504,67  
1- Alıcılar 48.277.443,55     213.769.726,23    
2- Alacak Senetleri 12.432.214,24     8.466.699,00    
4- Verilen Depozito ve Teminatlar 16.772,70     16.772,70    
6- Şüpheli Ticari Alacaklar 312.626,74     312.306,74    
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) (320,00)     0,00    
D- Diğer Alacaklar   45.220.303,27     42.074.699,83  
2 İştiraklerden Alacaklar 12.469.833,91     0,00    
4-Personelden Alacaklar  23.680,47     6.191,60    
5-Diğer Çeşitli Alacaklar  32.726.788,89     42.068.508,23    
E-Stoklar   1.197.652.254,75     1.520.911.094,15  
1- İlk Madde ve Malzeme 524.885.135,87     801.690.009,78    
2-Yan mamüller 114.549.598,84     44.360.705,00    
3-Mamüller 2.480.612,47     3.068.515,38    
4-Ticari Mallar 514.476.887,10     632.315.845,11    
5- Diğer Stoklar 7.087.456,32     7.307.034,26    
7- Verilen Sipariş Avansları 34.172.564,15     32.168.984,62    
F- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İşleri         64.707.958,53  
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri       13.132.862,16    
3- Taşeronlara Verilen Avanslar       51.575.096,37    
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları         1.633,15  
2- Gelir Tahakkukları       1.633,15    
H- Diğer Dönen Varlıklar   6.383.832,23     66.000.858,72  
1- Devreden KDV 6.363.051,39     65.988.230,17    
5- İş Avansları 20.780,84     3.628,55    
6- Personel Avansları       9.000,00    
II-DURAN VARLIKLAR     84.796.215,50     98.927.366,19
A-Ticari Alacaklar   242.805,97     3.108.263,97  
2-Alacak Senetleri 140.576,00     2.796.034,00    
4-Verilen Depozito ve Teminatlar 102.229,97     312.229,97    
C-Mali Duran Varlıklar   36.369.063,47     45.440.308,34  
1-Bağlı Menkul Kıymetler 13.582.502,85     10.957.157,85    
3-İştirakler 20.098.560,62     36.178.900,49    
4- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)       -4.383.750,00    
6-Bağlı Ortaklıklar 2.688.000,00     2.688.000,00    
D-Maddi Duran Varlıklar   37.601.776,49     36.463.552,62  
1-Arazi ve Arsalar 739.046,42     748.046,42    
3-Binalar 43.650.951,07     43.656.051,07    
4-Tesis,Makina ve Cihazlar 44.539,48     44.539,48    
5-Taşıtlar 2.315.937,34     2.315.937,34    
6-Demirbaşlar 4.529.554,73     5.006.230,48    
8-Birikmiş Amortismanlar(-) (13.678.252,55)     -15.307.252,17    
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar   10.216.203,14     9.719.215,04  
1-Haklar 31.857,54     43.177,54    
5-Özel Maliyetler 12.965.303,15     12.969.801,87    
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.287.905,17     1.448.527,61    
7-Birikmiş Amortismanlar (-) (4.068.862,72)     -4.742.291,98    
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   366.366,43     2.192.240,68  
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 366.366,43     2.192.240,68    
H-Diğer Duran Varlıklar         2.003.785,54  
3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar       2.003.785,54    
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI     1.548.591.788,68     2.078.045.613,75


KİPTAŞ AŞ 
2016 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU(TL)

 ÖNCEKİ DÖNEM (01.01.2015 -31.12.2015)CARİ DÖNEM (01.01.2016 -31.12.2016) 
PASİF (KAYNAKLAR)     1.548.591.788,68     2.078.045.613,75
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     254.291.541,96     426.111.948,27
A-Mali Borçlar         144.507.518,09  
1-Banka Kredileri       144.500.000,00    
7-Diğer Mali Borçlar       7.518,09    
B-Ticari Borçlar   20.990.769,35     127.403.850,53  
1-Satıcılar 7.114.956,23     8.971.946,52    
2-Borç Senetleri 12.712.850,53     115.356.870,16    
4-Alınan Depozito ve Teminatlar 294.335,72     317.344,74    
5-Diğer Ticari Borçlar 868.626,87     2.757.689,11    
C-Diğer Borçlar   73.666.163,15     79.244.721,14  
1-Ortaklara Borçlar 65.345.810,73     70.036.860,84    
4-Personele Borçlar 7.814.814,60     8.163.402,79    
5-Diğer Çeşitli Borçlar 505.537,82     1.044.457,51    
D-Alınan Avanslar   106.718.247,68     27.385.301,25  
1-Alınan Sipariş Avansları 98.819.791,45     20.459.378,52    
3-Alınan Diğer Avanslar 7.898.456,23     6.925.922,73    
E-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hak.         12.792.851,69  
1-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri       12.792.851,69    
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler   20.899.317,21     30.327.864,43  
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 14.844.049,22     15.387.656,87    
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.767.874,19     13.329.299,12    
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 1.287.393,80     1.610.908,44    
G-Borç ve Gider Karşılıkları   32.017.044,57     4.449.841,14  
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 41.374.349,92     73.337.568,24    
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (9.357.305,35)     -68.887.727,10    
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları         0,00  
2-Gider Tahakkukları       0,00    
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     651.899.160,71     785.460.958,51
B-Ticari Borçlar   358.843,96     121.160.867,63  
2-Borç Senetleri       120.937.000,00    
4-Alınan Depozito ve Teminatlar 358.843,96     223.867,63    
D-Alınan Avanslar   651.540.316,75     664.300.090,88  
1-Alınan Sipariş Avansları 651.540.316,75     664.300.090,88    
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları         0,00  
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler       0,00    
III-ÖZ KAYNAKLAR     642.401.086,01     866.472.706,97
A-Ödenmiş Sermaye   422.249.861,00     422.249.861,00  
1- Sermaye 422.249.861,00     422.249.861,00    
C-Kar Yedekleri   42.330.596,66     57.274.360,43  
1-Yasal Yedekler 42.330.596,66     57.274.360,43    
D-Geçmiş Yıllar Karları         87.289.780,36  
1-Geçmiş Yıllar Karları       87.289.780,36    
F-Dönem Net Karı ( Zararı)   177.820.628,35     299.658.705,18  
1-Dönem Net Karı 177.820.628,35     299.658.705,18    
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI     1.548.591.788,68     2.078.045.613,75


2016 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

 CARİ DÖNEM 1/1/2015- 31/12/2015CARİ DÖNEM 1/1/2016-31/12/2016
A-BRÜT SATIŞLAR 664.332.609,76 1.409.439.983,63
1-Yurt İçi Satışlar 664.332.609,76 1.409.420.166,80
3-Diğer Gelirler   19.816,83
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -113.059,16 96.557,41
1-Satıştan İadeler (-) 113.059,16 82.400,63
2-Satıştan İskontolar (-)   14.156,78
C-NET SATIŞLAR 664.219.550,60 1.409.343.426,22
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -445.600.577,64 971.994.245,44
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-) 4.219.394,36 157.125.418,76
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 236.936.541,02 566.801.993,11
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 204.444.642,26 248.066.833,57
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 218.618.972,96 437.349.180,78
E-FAALİYET GİDERLERİ -52.898.564,40 81.530.617,26
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 616.170,51 3.231.084,63
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 5.687.608,43 9.126.465,71
3-Genel Yönetim Giderleri (-) 46.594.785,46 69.173.066,92
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 165.720.408,56 355.818.563,52
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 45.702.787,97 26.421.060,95
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 12.469.833,91 10.235.339,87
3-Faiz Gelirleri 18.695.646,13 9.453.242,83
6-Kambiyo Karları 25.590,34 37.149,43
7-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 14.511.717,59 6.695.328,82
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -327.163,29 11.307.302,70
4-Kambiyo Zararları (-) 6.871,61 5.117,61
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 320.291,68 11.302.185,09
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -524.805,13 6.546.903,95
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 197.616,47 6.074.283,30
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 327.188,66 472.620,65
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 210.571.228,11 364.385.417,82
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 8.624.699,16 8.839.137,50
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 8.624.699,16 8.839.137,50
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -949,00 228.281,90
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 949,00 228.281,90
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 219.194.978,27 372.996.273,42
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ (-) -41.374.349,92 73.337.568,24
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 177.820.628,35 299.658.705,18
 

     

« Geri Dön