Finansal DökümanlarYıllık Mali Bilanço Gelir Tablosu
« Geri Dön

                

Mersis No:  05630-0221-1800019
Ticaret Sicil No: 231873/179439
Vergi Dairesi:  Büyük Mükellefler
Vergi No:  5630022118 
Sermaye:  422.249.861TL

    

KİPTAŞ AŞ 
2017 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU(TL)

 ÖNCEKİ DÖNEMCARİ DÖNEM
 (01.01.2016 -31.12.2016)(01.01.2017 -31.12.2017)
AKTİF VARLIKLAR    2.078.045.613,75    2.765.026.924,24
I-DÖNEN VARLIKLAR    1.979.118.247,56    2.632.189.677,08
A-Hazır Değerler  62.856.498,51    52.124.378,67  
1-Kasa52.851,60    22.569,88    
2-Alınan Çekler0,00    0,00    
3-Bankalar62.803.646,91    42.101.808,79    
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)0,00    0,00    
3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları0,00    0,00    
4-Diğer Hazır Değerler0,00    10.000.000,00    
C-Ticari Alacaklar  222.565.504,67    397.929.398,77  
1-Alıcılar213.769.726,23    364.855.639,88    
2-Alacak Senetleri8.466.699,00    32.616.946,24    
4-Verilen Depozito ve Teminatlar16.772,70    144.505,91    
6-Şüpheli Ticari Alacaklar312.306,74    312.306,74    
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)0,00    0,00    
D-Diğer Alacaklar  42.074.699,83    56.480.272,39  
2-İştiraklerden Alacaklar0,00    0,00    
4-Personelden Alacaklar6.191,60    252.794,16    
5-Diğer Çeşitli Alacaklar42.068.508,23    56.227.478,23    
E-Stoklar  1.520.911.094,15    1.673.654.132,86  
1-İlk Madde ve Malzeme801.690.009,78    1.108.207.825,38    
2-Yarı mamüller44.360.705,00    1.952.514,96    
3-Mamüller3.068.515,38    2.414.323,73    
4-Ticari Mallar632.315.845,11    528.641.319,39    
5-Diğer Stoklar7.307.034,26    7.737.035,54    
7-Verilen Sipariş Avansları32.168.984,62    24.701.113,86    
F-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İşleri  64.707.958,53    451.879.665,56  
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri13.132.862,16    434.174.694,56    
2- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı0,00          
3- Taşeronlara Verilen Avanslar51.575.096,37    17.704.971,00    
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  1.633,15    5.287,26  
1-Gelecek Aylara Ait Giderler0,00    0,00    
2-Gelir Tahakkukları1.633,15    5.287,26    
H-Diğer Dönen Varlıklar  66.000.858,72    116.541,57  
1-Devreden KDV65.988.230,17    116.541,57    
2-İndirilecek KDV0,00    0,00    
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar0,00    0,00    
5-İş Avansları3.628,55    0,00    
6-Personel Avansları9.000,00    0,00    
II-DURAN VARLIKLAR    98.927.366,19    132.837.247,16
A-Ticari Alacaklar  3.108.263,97    21.332.627,93  
2-Alacak Senetleri2.796.034,00    21.018.016,00    
4-Verilen Depozito ve Teminatlar312.229,97    314.611,93    
C-Mali Duran Varlıklar  45.440.308,34    49.831.558,34  
1-Bağlı Menkul Kıymetler10.957.157,85    10.987.157,85    
3-İştirakler36.178.900,49    36.178.900,49    
4-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)-4.383.750,00    -22.500,00    
5-Bağlı Ortaklıklar2.688.000,00    2.688.000,00    
D-Maddi Duran Varlıklar  36.463.552,62    35.282.625,04  
1-Arazi ve Arsalar748.046,42    786.936,42    
3-Binalar43.656.051,07    43.705.651,07    
4-Tesis, Makina ve Cihazlar44.539,48    44.539,48    
5-Taşıtlar2.315.937,34    2.147.604,12    
6-Demirbaşlar5.006.230,48    5.390.936,85    
8-Birikmiş Amortismanlar(-)-15.307.252,17    -16.793.042,90    
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar0,00    0,00    
10-Verilen Avanslar0,00    0,00    
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar  9.719.215,04    9.371.125,01  
1-Haklar43.177,54    48.002,54    
5-Özel Maliyetler12.969.801,87    12.969.801,87    
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.448.527,61    1.890.785,23    
7-Birikmiş Amortismanlar(-)-4.742.291,98    -5.537.464,63    
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  2.192.240,68    4.333.394,67  
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler2.192.240,68    2.762.107,54    
2-Gelir Tahakkukları0,00    1.571.287,13    
H-Diğer Duran Varlıklar  2.003.785,54    12.685.916,17  
3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar2.003.785,54    12.685.916,17    
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI    2.078.045.613,75    2.765.026.924,24

KİPTAŞ AŞ 
2017 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU(TL)

   

 
 ÖNCEKİ DÖNEMCARİ DÖNEM
 (01.01.2016 -31.12.2016)(01.01.2017 -31.12.2017)
PASİF (KAYNAKLAR)    2.078.045.613,75    2.765.026.924,24
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR    426.111.948,27    1.305.750.232,88
A-Mali Borçlar  144.507.518,09    155.004.057,50  
1-Banka Kredileri144.500.000,00    155.000.000,00    
2-Uzun Vadeli Kredileri Anapara Taksitleri ve Faizleri0,00    0,00    
3-Diğer Mali Borçlar7.518,09    4.057,50    
B-Ticari Borçlar  127.403.850,53    368.032.947,65  
1-Satıcılar8.971.946,52    216.104.203,74    
2-Borç Senetleri115.356.870,16    150.573.683,99    
4-Alınan Depozito ve Teminatlar317.344,74    494.499,85    
5-Diğer Ticari Borçlar2.757.689,11    860.560,07    
C-Diğer Borçlar  79.244.721,14    283.164.417,60  
1-Ortaklara Borçlar70.036.860,84    274.542.852,22    
4-Personele Borçlar8.163.402,79    8.236.218,37    
5-Diğer Çeşitli Borçlar1.044.457,51    385.347,01    
D-Alınan Avanslar  27.385.301,25    37.332.058,68  
1-Alınan Sipariş Avansları20.459.378,52    31.947.409,67    
3-Alınan Diğer Avanslar6.925.922,73    5.384.649,01    
             
E-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hak.  12.792.851,69    392.544.301,52  
1-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri12.792.851,69    392.544.301,52    
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler  30.327.864,43    58.299.234,89  
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar15.387.656,87    42.759.064,35    
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri13.329.299,12    13.549.057,18    
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler1.610.908,44    1.991.113,36    
G-Borç ve Gider Karşılıkları  4.449.841,14    10.885.818,12  
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları73.337.568,24    16.184.797,30    
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)-68.887.727,10    -5.298.979,18    
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları  0,00    487.396,92  
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler0,00    487.350,00    
2-Gider Tahakkukları0,00    46,92    
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  0,00    0,00  
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR    785.460.958,51    846.639.031,91
A-Mali Borçlar  0,00    0,00  
1-Banka Kredileri0,00    0,00    
B-Ticari Borçlar  121.160.867,63    179.186,27  
2-Borç Senetleri120.937.000,00    0,00    
4-Alınan Depozito ve Teminatlar223.867,63    179.186,27    
C- Diğer Borçlar  0,00    4.789,96  
1-Ortaklara Borçlar0,00    0,00    
2-İştiraklere Borçlar0,00    4.789,96    
D-Alınan Avanslar  664.300.090,88    786.335.790,38  
1-Alınan Sipariş Avansları664.300.090,88    786.335.790,38    
E-Borç ve Gider Karşılıkları  0,00    60.119.265,30  
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı0,00    60.119.265,30    
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları  0,00    0,00  
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler0,00    0,00    
III-ÖZ KAYNAKLAR    866.472.706,97    612.637.659,45
A-Ödenmiş Sermaye  422.249.861,00    422.249.861,00  
1-Sermaye422.249.861,00    422.249.861,00    
B-Sermaye Yedekleri  0,00    0,00  
6-Diğer Sermaye Yedekleri0,00    0,00    
C-Kar Yedekleri  57.274.360,43    98.613.623,38  
1-Yasal Yedekler57.274.360,43    98.613.623,38    
D-Geçmiş Yıllar Karları  87.289.780,36    87.289.780,36  
1-Geçmiş Yıllar Karları87.289.780,36    87.289.780,36    
F-Dönem Net Karı(Zararı)  299.658.705,18    4.484.394,71  
1-Dönem Net Karı299.658.705,18    4.484.394,71    
2-Dönem Net Zararı(-)            
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI    2.078.045.613,75    2.765.026.924,24

KİPTAŞ AŞ 
31.12.2017 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU   (TL)

 ÖNCEKİ DÖNEM 1/1/2016-31/12/2016CARİ DÖNEM 1/1/2017-31/12/2017
A-BRÜT SATIŞLAR1.409.439.983,631.455.359.729,90
1-Yurt İçi Satışlar1.409.420.166,801.455.347.533,74
2-Yurt Dışı Satışlar    
3-Diğer Gelirler19.816,8312.196,16
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)96.557,4148.115,15
1-Satıştan İadeler (-)82.400,6346.635,83
2-Satıştan İskontolar (-)14.156,781.479,32
3-Diğer İndirimler (-)    
C-NET SATIŞLAR1.409.343.426,221.455.311.614,75
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)971.994.245,441.310.810.963,84
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)157.125.418,7647.524.302,44
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)566.801.993,11979.981.264,37
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)248.066.833,57283.305.397,03
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)    
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI437.349.180,78144.500.650,91
E-FAALİYET GİDERLERİ81.530.617,2669.451.261,16
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)3.231.084,63851.033,05
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)9.126.465,7112.656.338,60
3-Genel Yönetim Giderleri (-)69.173.066,9255.943.889,51
FAALİYET KARI VEYA ZARARI355.818.563,5275.049.389,75
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR26.421.060,9511.988.095,75
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri10.235.339,8713.551,29
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri    
3-Faiz Gelirleri9.453.242,833.332.725,62
4-Komisyon Gelirleri    
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar    
6-Kambiyo Karları37.149,4322.432,86
7-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar6.695.328,828.619.385,98
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)11.307.302,7060.562.068,61
1-Komisyon Giderleri (-)    
2-Karşılık Giderleri (-)  60.119.265,30
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)    
4-Kambiyo Zararları (-)5.117,6119.718,84
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)    
7-Enflasyon Düzeltmesi Zararlar Hesabı    
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)11.302.185,09423.084,47
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)6.546.903,9515.027.998,73
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)6.074.283,3014.353.307,00
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)472.620,65674.691,73
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR364.385.417,8211.447.418,16
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR8.839.137,509.221.780,35
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları    
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar8.839.137,509.221.780,35
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)228.281,906,50
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)    
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)    
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)228.281,906,50
DÖNEM KARI VEYA ZARARI372.996.273,4220.669.192,01
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)73.337.568,2416.184.797,30
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI299.658.705,184.484.394,71

 

KİPTAŞ AŞ 
2016 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

 ÖNCEKİ DÖNEM (01.01.2015 -31.12.2015)CARİ DÖNEM (01.01.2016 -31.12.2016)
AKTİF VARLIKLAR     1.548.591.788,68     2.078.045.613,75
I- DÖNEN VARLIKLAR     1.463.795.573,18     1.979.118.247,56
A- Hazır Değerler   153.500.445,70     62.856.498,51  
1- Kasa  9.774,50     52.851,60    
3- Bankalar 153.460.071,20     62.803.646,91    
5- Diğer hazır değerler 30.600,00     30.600,00    
C- Ticari Alacaklar   61.038.737,23     222.565.504,67  
1- Alıcılar 48.277.443,55     213.769.726,23    
2- Alacak Senetleri 12.432.214,24     8.466.699,00    
4- Verilen Depozito ve Teminatlar 16.772,70     16.772,70    
6- Şüpheli Ticari Alacaklar 312.626,74     312.306,74    
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) (320,00)     0,00    
D- Diğer Alacaklar   45.220.303,27     42.074.699,83  
2 İştiraklerden Alacaklar 12.469.833,91     0,00    
4-Personelden Alacaklar  23.680,47     6.191,60    
5-Diğer Çeşitli Alacaklar  32.726.788,89     42.068.508,23    
E-Stoklar   1.197.652.254,75     1.520.911.094,15  
1- İlk Madde ve Malzeme 524.885.135,87     801.690.009,78    
2-Yan mamüller 114.549.598,84     44.360.705,00    
3-Mamüller 2.480.612,47     3.068.515,38    
4-Ticari Mallar 514.476.887,10     632.315.845,11    
5- Diğer Stoklar 7.087.456,32     7.307.034,26    
7- Verilen Sipariş Avansları 34.172.564,15     32.168.984,62    
F- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İşleri         64.707.958,53  
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri       13.132.862,16    
3- Taşeronlara Verilen Avanslar       51.575.096,37    
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları         1.633,15  
2- Gelir Tahakkukları       1.633,15    
H- Diğer Dönen Varlıklar   6.383.832,23     66.000.858,72  
1- Devreden KDV 6.363.051,39     65.988.230,17    
5- İş Avansları 20.780,84     3.628,55    
6- Personel Avansları       9.000,00    
II-DURAN VARLIKLAR     84.796.215,50     98.927.366,19
A-Ticari Alacaklar   242.805,97     3.108.263,97  
2-Alacak Senetleri 140.576,00     2.796.034,00    
4-Verilen Depozito ve Teminatlar 102.229,97     312.229,97    
C-Mali Duran Varlıklar   36.369.063,47     45.440.308,34  
1-Bağlı Menkul Kıymetler 13.582.502,85     10.957.157,85    
3-İştirakler 20.098.560,62     36.178.900,49    
4- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)       -4.383.750,00    
6-Bağlı Ortaklıklar 2.688.000,00     2.688.000,00    
D-Maddi Duran Varlıklar   37.601.776,49     36.463.552,62  
1-Arazi ve Arsalar 739.046,42     748.046,42    
3-Binalar 43.650.951,07     43.656.051,07    
4-Tesis,Makina ve Cihazlar 44.539,48     44.539,48    
5-Taşıtlar 2.315.937,34     2.315.937,34    
6-Demirbaşlar 4.529.554,73     5.006.230,48    
8-Birikmiş Amortismanlar(-) (13.678.252,55)     -15.307.252,17    
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar   10.216.203,14     9.719.215,04  
1-Haklar 31.857,54     43.177,54    
5-Özel Maliyetler 12.965.303,15     12.969.801,87    
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.287.905,17     1.448.527,61    
7-Birikmiş Amortismanlar (-) (4.068.862,72)     -4.742.291,98    
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   366.366,43     2.192.240,68  
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 366.366,43     2.192.240,68    
H-Diğer Duran Varlıklar         2.003.785,54  
3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar       2.003.785,54    
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI     1.548.591.788,68     2.078.045.613,75


KİPTAŞ AŞ 
2016 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU(TL)

 ÖNCEKİ DÖNEM (01.01.2015 -31.12.2015)CARİ DÖNEM (01.01.2016 -31.12.2016) 
PASİF (KAYNAKLAR)     1.548.591.788,68     2.078.045.613,75
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     254.291.541,96     426.111.948,27
A-Mali Borçlar         144.507.518,09  
1-Banka Kredileri       144.500.000,00    
7-Diğer Mali Borçlar       7.518,09    
B-Ticari Borçlar   20.990.769,35     127.403.850,53  
1-Satıcılar 7.114.956,23     8.971.946,52    
2-Borç Senetleri 12.712.850,53     115.356.870,16    
4-Alınan Depozito ve Teminatlar 294.335,72     317.344,74    
5-Diğer Ticari Borçlar 868.626,87     2.757.689,11    
C-Diğer Borçlar   73.666.163,15     79.244.721,14  
1-Ortaklara Borçlar 65.345.810,73     70.036.860,84    
4-Personele Borçlar 7.814.814,60     8.163.402,79    
5-Diğer Çeşitli Borçlar 505.537,82     1.044.457,51    
D-Alınan Avanslar   106.718.247,68     27.385.301,25  
1-Alınan Sipariş Avansları 98.819.791,45     20.459.378,52    
3-Alınan Diğer Avanslar 7.898.456,23     6.925.922,73    
E-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hak.         12.792.851,69  
1-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri       12.792.851,69    
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler   20.899.317,21     30.327.864,43  
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 14.844.049,22     15.387.656,87    
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.767.874,19     13.329.299,12    
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 1.287.393,80     1.610.908,44    
G-Borç ve Gider Karşılıkları   32.017.044,57     4.449.841,14  
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 41.374.349,92     73.337.568,24    
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (9.357.305,35)     -68.887.727,10    
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları         0,00  
2-Gider Tahakkukları       0,00    
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     651.899.160,71     785.460.958,51
B-Ticari Borçlar   358.843,96     121.160.867,63  
2-Borç Senetleri       120.937.000,00    
4-Alınan Depozito ve Teminatlar 358.843,96     223.867,63    
D-Alınan Avanslar   651.540.316,75     664.300.090,88  
1-Alınan Sipariş Avansları 651.540.316,75     664.300.090,88    
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları         0,00  
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler       0,00    
III-ÖZ KAYNAKLAR     642.401.086,01     866.472.706,97
A-Ödenmiş Sermaye   422.249.861,00     422.249.861,00  
1- Sermaye 422.249.861,00     422.249.861,00    
C-Kar Yedekleri   42.330.596,66     57.274.360,43  
1-Yasal Yedekler 42.330.596,66     57.274.360,43    
D-Geçmiş Yıllar Karları         87.289.780,36  
1-Geçmiş Yıllar Karları       87.289.780,36    
F-Dönem Net Karı ( Zararı)   177.820.628,35     299.658.705,18  
1-Dönem Net Karı 177.820.628,35     299.658.705,18    
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI     1.548.591.788,68     2.078.045.613,75


2016 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

 CARİ DÖNEM 1/1/2015- 31/12/2015CARİ DÖNEM 1/1/2016-31/12/2016
A-BRÜT SATIŞLAR 664.332.609,76 1.409.439.983,63
1-Yurt İçi Satışlar 664.332.609,76 1.409.420.166,80
3-Diğer Gelirler   19.816,83
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -113.059,16 96.557,41
1-Satıştan İadeler (-) 113.059,16 82.400,63
2-Satıştan İskontolar (-)   14.156,78
C-NET SATIŞLAR 664.219.550,60 1.409.343.426,22
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -445.600.577,64 971.994.245,44
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-) 4.219.394,36 157.125.418,76
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 236.936.541,02 566.801.993,11
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 204.444.642,26 248.066.833,57
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 218.618.972,96 437.349.180,78
E-FAALİYET GİDERLERİ -52.898.564,40 81.530.617,26
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 616.170,51 3.231.084,63
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 5.687.608,43 9.126.465,71
3-Genel Yönetim Giderleri (-) 46.594.785,46 69.173.066,92
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 165.720.408,56 355.818.563,52
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 45.702.787,97 26.421.060,95
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 12.469.833,91 10.235.339,87
3-Faiz Gelirleri 18.695.646,13 9.453.242,83
6-Kambiyo Karları 25.590,34 37.149,43
7-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 14.511.717,59 6.695.328,82
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -327.163,29 11.307.302,70
4-Kambiyo Zararları (-) 6.871,61 5.117,61
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 320.291,68 11.302.185,09
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -524.805,13 6.546.903,95
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 197.616,47 6.074.283,30
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 327.188,66 472.620,65
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 210.571.228,11 364.385.417,82
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 8.624.699,16 8.839.137,50
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 8.624.699,16 8.839.137,50
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -949,00 228.281,90
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 949,00 228.281,90
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 219.194.978,27 372.996.273,42
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ (-) -41.374.349,92 73.337.568,24
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 177.820.628,35 299.658.705,18
 

     

« Geri Dön