İnsan Kaynaklarıİnsan Kaynakları
« Geri Dön

     

Şirketimiz çalışanları; 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu hükümlerine tabidir.

KİPTAŞ'a yapılan iş başvuruları ihtiyaç halinde, istihdama yönelik yaptığımız araştırmalarda değerlendirilmek üzere, İnsan Kaynakları Özgeçmiş Veri Tabanına kaydedilir.

KİPTAŞ, çalışanlarının üstün performans düzeyine ulaşmalarını sağlamak için eğitim ve geliştirme faaliyetleri düzenlemektedir. KİPTAŞ, bu faaliyetleri düzenlerken kurum faaliyetlerinin gerçekleşmesinde insan kaynağının rolünü önemsemektedir.

KİPTAŞ'ta eğitimler temel, mesleki ve yönetim becerileri olmak üzere üç katagoride planlanır. Bu eğitimlerle çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanır.         

2016 yılı stajer kontenjanımız dolmuştur. 

NOT:Bir iş başvuru sitesinde “KİPTAS Şoför Alımı 2016” şeklinde haber yer almaktadır. Söz konusu haber tamamen gerçek dışıdır. KİPTAŞ  üzerinden İETT ye şoför alımı yoktur.

KİPTAŞ’ta öğrencilere staj imkanı sağlayarak bir yandan sektörel gelişime katkı sağlarken bir taraftan öğrencilerin geleceğe yönelik beceriler kazandırılmasını hedeflemektedir.

Kurumumuzda stajlar kış ve yaz olmak üzere iki dönemde gerçekleştirilir. Staj zorunluluğu bulunan adaylar KİPTAŞ’a şahsen gelerek Stajyer Öğrenci Başvuru Formlarını doldurmak suretiyle staj başvurusunda bulunurlar. Başvuru esnasında öğrencilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve bir adet fotoğraf getirmeleri, ayrıca üniversite öğrencisi adayların stajlarının zorunlu olduğuna dair belge ibraz etmeleri gerekir. Birimlerin stajyer ihtiyaçları göz önünde tutularak belirlenen adaylar, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve ilgili birim ile yapılan görüşme doğrultusunda staja kabul edilirler. Meslek lisesi öğrencilerinin staj başvurularını 15 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında, üniversite öğrencilerinin staj başvurularını 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında tamamlaması gerekir.

« Geri Dön