HaberlerÇATALCA KONUTLARI DAİRE TESLİMLERİ BAŞLIYOR!

Şirketimiz tarafından inşa edilen Çatalca Konutları tamamlanmış olup 06/08/2018-12/10/2018 tarihleri arasında teslim programı çerçevesinde inşaat mahallinde hak sahiplerine teslim edilecektir. Teslimatın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin teslim programında yer alan tarihlere riayet etmeleri gerekmektedir. Hak sahibi konutunu teslim almamış olsa bile 01/12/2018 tarihinden itibaren Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereğince site ortak giderleri ile aidatları ödemek zorundadır.

Konutlar; Bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen “Konut Durum Tespit Teslim Formu” ile teslim edilecektir. Hak sahibi, Konut Durum Tespit Teslim Formuna kaydedilmeyen eksik ve kusurların haricinde eksik ve kusur varlığı iddiasında bulunamayacaktır. Teslime gününde gelmeyen, temerrüde düşmüş hak sahipleri konutlarının içerisinde hak sahibi tarafından varsayılacak eksik ve kusurlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hak sahibi, Konut Durum Tespit Teslim Formuna kaydedilen eksik ve kusurların giderilmesi için konutunu öngörülen süre içerisinde hazır bulundurmaması halinde bu eksikliklerin giderilmesini şirketimizden talep edemeyecek, konutu mevcut hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

Şirketimiz, temerrüde düşmüş hak sahiplerinin en geç 13/10/2018 tarihine kadar konutlarını teslim almamaları halinde, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi çerçevesindeki hak ve yetkilerini kullanma hakkını saklı tutmaktadır.

İlgili kurumların yönetmelikleri gereği Elektrik ve Su abonelik ve sözleşmeleri Ek-3’de belirtilen vekâletname örneği ile Site Yönetimi tarafından kurumlar nezdinde yapılacaktır. Doğalgaz aboneliği İGDAŞ’ın şartları gereği şirketimizce toplu olarak yapıldığından 607 ₺ lik bedel hak sahibi tarafından Vakıfbank Validesultan Şubesi (KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.) TR68 0001 5001 5800 7296 1344 36 IBAN nolu hesabımıza ödenmesi gerekmektedir.

Doğalgaz idaresinin toplu halde gaz açma işleminden dolayı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin 12.3 maddesi gereği kombiler (24 KW Airfel Digifix Hermetik) şirketimizce satın alınmış ve dairelere monte edilmeye başlanmıştır. Kombi ve montaj bedelleri hak sahiplerinin cari hesaplarına borç olarak kaydedilmiştir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin 6.2 maddesi “hak sahibi olduğu konutu ikamet amacıyla satın aldığını, teslime müteakip konuta taşınacağını, resmi ikametgah adresini buraya taşıyacağı” hükmü kapsamında teslim edilen konuta hak sahibi ikametgahını taşımak zorundadır. Bu bağlamda konutun tesliminden sonra hak sahibinin resmi ikametgahını sözleşmeye konu konuta taşıyacağına dair taahhütname vermesi gerektiğinden ekteki İkametgâh taşıma taahhütnamesinin düzenlenerek şirketimize verilmesi zorunludur. Söz konusu iş ve işlemleri yapmayan maliklere konutun teslimi yapılmayacaktır.

İlgili kurum abonelikleri Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletmeciliği Tic. A.Ş. vasıtasıyla 20 ₺ hizmet bedeli karşılığında (EK-3)’te yer alan örneğe uygun Noter tarafından düzenlenmiş vekaletname ibraz etme şartıyla yaptırılabilecektir.

Dairenizin; Elektrik, Su ve Doğalgaz sayaçlarının mutlaka görülüp ve tüketim değerlerinin Konut Durum Tespit Teslim Formuna yazılması gerekmektedir. Dairede oturum başlayana kadar Elektrik Sigortası ve Su Vanasının kapalı olduğundan emin olunuz. Aksi halde aşağıda belirtilen kurumlardan veya adına gelecek geçmişe ait tüketim faturalarının ödemesinden şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

BEDAŞ : Avcılar Bölge Müdürlüğü

Adres : E-5 Karayolu Üzeri Londra Asfaltı No:291/2P (Beyaz Center)

Türksan Durağı AVCILAR/İSTANBUL

İSKİ :Çatalca Şube Müdürlüğü

Adres : Tahta Köprü Sk. No:20 Çatalca/İSTANBUL

İGDAŞ : Çatalca Şubesi

Adres: Şehitler Cad. Ferhatpaşa Mah. No:5 Çatalca / İSTANBUL

 Site Yönetimi Hesabına Ödenecek Abonelik ve Sözleşme Bedelleri
ELEKTRİK SÖZLEŞME BEDELİ 120 ₺ (GÜNCEL FİYAT)
İSKİ ABONELİK VE SÖZLEŞME BEDELİ 550 ₺ (GÜNCEL FİYAT)
TOPLAM 670 ₺

  Site Yönetimi Hesabına Ödenecek Ortak Gider Avans Bedeli
  83 m² - 85 m²
ORTAK GİDER AVANS BEDELİ 1.278 ₺
 

Konut tesliminde aşağıdaki belgelerin şirketimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

1. Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi,

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

3. Daire tesliminden önce daire sahibinin ikametinin Çatalca ilçesine taşındığına dair belge.

4. Son ödeme dekontu (Geriye dönük borç olması halinde daire teslimi yapılmayacaktır.)

5. Hak sahipleri “Doğalgaz Abonelik Bedeli”nin şirketimiz IBAN hesabına (KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. V e Tic. A.Ş. Vakıfbank Validesultan Şubesi TR68 0001 5001 5800 7296 1344 36) yatırıldığına dair “Banka Dekontu”,

6. Konutu vekâleten alacaklar için (Ek-2)’de yer alan örneğe uygun noterce düzenlenmiş vekâletname,

7. Hak sahipleri “Ortak Gider Avans” ve “İski ve Elektrik Abonelik ve Sözleşme” bedellerinin Site Yönetim hesabına yatırıldığına dair “Banka Dekontu’ TEB BAHÇELİEVLER HAZNEDAR Şubesi, Şube Kodu: 434 IBAN NO:TR71 0003 2000 0000 0062 1961 10 Hesap İsmi: ÇATALCA KONUTLARI SİTESİ SİTE YÖNETİMİ Hesabına HAK SAHİBİNİN ADI-SOYADI, BLOK VE DAİRE NUMARASI’NIN açık şekilde yazılarak/yazdırılarak ödenmesi gerekmektedir

8. DASK Poliçesi: Banka kredisi kullanmış olan müşterilerimiz ilgili şubeden, KİPTAŞ taksitli satın almış olan müşterilerimiz teslim ofisinde yaptırabileceklerdir.

Not: Teslim ofisine ilgili banka tarafından Mobil Banka Aracı kurulacaktır.

Gerekli hassasiyeti göstereceğiniz umudu ile konutunuzun hayırlı olmasını diler, yeni yuvanızda sağlık ve mutluluklar temenni ederiz.

Saygılarımızla,

TESLİM PROGRAMI: 06.08.2018 ile 12.10.2018 tarihleri arasında Ek-1 teslim programına göre yapılacaktır.

Konutların Teslim Yeri : ÇATALCA KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ OFİSİ’dir.

EKLER :

Ek 1: Teslim Programı

Ek 2: Vekaleten Konutu teslim almak için vekaletname örneği,

Ek 3: İSKİ ve ELEKTRİK abonelikleri için vekaletname örneği,

 
KİPTAŞ ÇATALCA KONUTLARI TESLİM PROGRAMI EK-1
SIRA
NO
ADA NO BLOK NO TESLİM TARİHLERİ
1

628-2

B159-B160-B161-B162

06.08.2018

2

B163-B164-B165-B166

07.08.2018

3

B167-B168-B169

08.08.2018

4

631-2

B110-B111-B112-B113

09.08.2018

5

B114-B115-B116-B117

10.08.2018

6

B118-B119-B120-B121

13.08.2018

7

B122-B123-B124-B125

14.08.2018

8

629-2

B146-B147-B148-B149

15.08.2018

9

B150-B151-B152-B153

16.08.2018

10

B154-B155-B156-B157-B158

17.08.2018

15

605-7

B109-B108-B107-B106

28.08.2018

16

B105-B104-B103-B102

29.08.2018

17

B101-B100-B99-B98

31.08.2018

18

B97-B96-B95-B94

31.08.2018

19

B93-B92-B91-B90

03.09.2018

20

605-5

B61-B60-B59

04.09.2018

21

B58-B57-B56

05.09.2018

22

630-1

B126-B127-B128-B129

06.09.2018

23

B130-B131-B132-B133

07.09.2018

24

B134-B135-B136-B137

10.09.2018

25

B138-B139-B140-B141

11.09.2018

26

B142-B143-B144-B145

12.09.2018

27

608-1

B16-B17-B18

13.09.2018

28

B19-B20-B21

14.09.2018

29

B22-B23-B24

17.09.2018

30

606-1

B69-B70-B71-B72

18.09.2018

31

B73-B74-B75-B76

19.09.2018

32

B77-B78-B79-B80

20.09.2018

33

B81-B82-B62-B63

21.09.2018

34

B64-B65-B66-B67-B68

24.09.2018

35

607-1

B45-B46-B47-B48

25.09.2018

36

B49-B50-B51-B52

26.09.2018

37

B53-B54-B55-B39

27.09.2018

38

B40-B41-B42-B43-B44

28.09.2018

39

635-8

B15-B14-B13-B12

01.10.2018

40

B11-B10-B9

02.10.2018

41

609-1

B8-B7-B6-B5

03.10.2018

42

B4-B3-B2-B1

04.10.2018

43

611

B31-B32-B33-B34

05.10.2018

44

B35-B36-B37-B38

08.10.2018

45

612-1

B30-B29-B28

09.10.2018

46

B27-B26-B25

09.10.2018

47

610

B83-B84-B85

10.10.2018

48

B86-B87

11.10.2018

49

B88-B89

12.10.2018

EK-2

TESLİM ALMAK İÇİN

VEKALETNAME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (KİPTAŞ A.Ş.)’de……………………. müşteri numarası ile hak sahibi olduğum Çatalca Konutlarında yer alan …..blok,…..kat,…..nolu dairemi adıma teslim almaya, Konut Durum Tespit Teslim Formunu imzalamaya, teslim için istenilen evrakları ibraz etmeye, KİPTAŞ tarafından imzalatılacak tutanak, taahhütname, protokol, v.b. bilumum evrakı imzalamaya, adıma taahhütte başkalarını tevkil ve azle, bulunmaya, evrak takip etmeye, para yatırmaya, fazla yatırılanı geri almaya münferiden yetkili ve mezun olmak üzere……………………….vekil tayin ettim.

EK-3

İSKİ VE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

VEKALETNAME

Satış Vaadi Sözleşmesi ile hak sahibi bulunduğum Çatalca Konutları……blok, ….kat, ….nolu daire için adıma İSKİ VE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş, şirketleriyle her türlü abonelik ve kullanım sözleşmesi yapmaya, gerekli harç ve teminatları yatırmaya, gerekli bilgi ve belgeleri vermeye, ilgili vs. işlemleri yapmaya, söz konusu aboneliklerinden yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle gerektiğinde feshetmeye, teminatları iade almaya, bu konuda başkaca kişileri tevkil ve azle, başka kişileri vekil tayin etmeye münferiden yetkili olmak üzere BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET A.Ş. elemanlarından 12968563190 TC Kimlik Nolu Ahmet GERGİN, 43231236138 TC Kimlik Nolu Latif KESKİNOĞLU, 11555904156 TC Kimlik Nolu Nusret ATİK, 33266290090 T.C Kimlik Nolu Orhan YILDIRIM’ı ayrı ayrı vekil tayin ettim.

« Geri Dön