HaberlerFİKİRTEPE TESLİM FORMU

Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası A.Ş. ve KİPTAŞ arasında imzalanmış olan 24.10.2016 tarihli Çerçeve Protokolü ile Ek Protokoller kapsamında, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 284 pafta, 3397 ada, 3 parsel sayılı taşınmazdaki inşaatın tamamlanması amacıyla Anka Yapı Turizm Organizasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Özman Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. arasında 8.2.2017 tarihinde imzalanmış olan Sözleşmeye konu işin yapımı için Özman Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaş. San. Ve Tic. A.Ş arasında 20.2.2017 tarihinde imzalanan KİPTAŞ-ÖZMAN Adi Ortaklık Sözleşmesi gereği çalışmaları devam eden inşaatlar teslim aşamasına gelmiş olup 2019 Şubat ayı itibari ile bağımsız bölümlerin teslimi planlanmaktadır. KİPTAŞ, bu işlemleri KİPTAŞ-ÖZMAN Adi Ortaklığı adına yapmakta ve takip etmektedir.


1) Bağımsız bölümlerin veya konutun teslim edilebilirliği

Bağımsız bölümlerin tesliminin yapılabilmesi için Anka Yapı Turizm Organizasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile yapmış olduğunuz Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri kapsamında müteahhit hissesine tekabül eden kısmın daha önce tapudan müteahhide devredilmiş olması, iş bu yazımızın tebliğine kadar devri yapılmamış hissenin olması halinde bu hissenin de Özman Yapı San. ve Tic. A.Ş. ile Anka Yapı Tur. Org. Sn. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme ve KİPTAŞ-ÖZMAN adi ortaklık sözleşmesi gereğince, Kiptaş’a devri gerekmektedir.Aksi takdirde bağımsız bölümlerin teslimi yapılamayacak, bağımsız bölümler teslime hazır hale getirildiği için de kira yardımı ödemesine son verilecektir.

2) Site yönetimi kurulumu ve esasları

a) Gayrimenkul Satış vaadi sözleşmesi ve Kat mülkiyeti kanunu hükümleri gereği toplu yaşam alanlarında site yönetimlerinin kurulması zorunludur ve yine kurulum aşaması gerçekleştirildikten sonra hak sahibi ortak gider avans bedelini yatırmakla, kurum abonelik ve sözleşmelerini yapmakla (yatırmak) ve aidatlarını ödemekle yükümlüdür. Kanun ve hükümlere binaen sözleşmeye konu olan hak sahibi teslim günü (teslim gününüzü EK-1 teslim programından öğrenebilirsiniz)teslim ofisinde kurulacak olan site yönetiminden işlemlerini başlatabileceklerdir gerekli kayıt işlemleri yapılıp, bedeller ödendikten ve evraklar tamamlandıktan sonra oluşturulan ‘Durum Tespit Teslim Formu’ ile teslime devam edebilecektir, aksi takdirde teslim yapılamayacaktır.

b) İlgili kurumların yönetmelikleri gereği Elektrik, su abonelikleri ve sözleşmeleri, Ek-3 de belirtilen vekâletname örneği ile site yönetimi tarafından kurumlar nezdinde toplu olarak yaptırılacaktır.

NOT! Doğalgaz aboneliği İGDAŞ’ın şartları gereği şirketimizce toplu olarak yapılmış olup 1106 TL bedelin hak sahibi tarafından Vakıfbank valide sultan şubesi ( TR68 0001 5001 5800 7296 1344 36 ) No’lu hesabımıza açıklama kısmına HAK SAHİBİNİN ADI-SOYADI, SİTE İSMİ, BLOK VE DAİRE NUMARASI’NIN açık şekilde yazılarak/yazdırılarak ödenmesi ve dekontun teslim edilmesi gerekmektedir

Bu bağlamda, gerekli işlemlerin yapılıp bağımsız bölümlerin tesliminden sonra konutların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İGDAŞ, İSKİ, AEDAŞ vb. kurumlarla gerekli sözleşmelerin yapılması adına hak sahibi ( TR94 0003 2000 0000 0066 4182 03 ) No’lu hesap numarasına yatırılacak 30 tl hizmet bedeli karşılığında (Ek-3)’te yer alan örneğe uygun şekilde noter tarafından düzenlenmiş vekâletname ile Boğaziçi konut hizmet ve yönetim işletmeciliği tic. a.ş. vasıtasıyla yaptırabilecektir.

3) Teslim şekli ve şartları

Bağımsız bölümler, müştereken imza ve “Konut Durum Tespit Teslim Formu” ile inşaat mahallinde teslim edilecektir. Teslim esnasında dairenin; Elektrik, Su ve Doğalgaz sayaçlarının mutlaka görülüp ve tüketim değerlerinin Teslim Formuna yazılması gerekmektedir. Aksi halde belirtilen kurumlardan veya geçmişe ait tüketim faturalarının ödemesinden KİPTAŞ-ÖZMAN adi ortaklığı sorumlu olmayacaktır. Hak sahibi, teslim formuna kaydedilen kusurların giderilmesi için konutunu öngörülen süre içerisinde hazır bulundurması gerekmektedir aksi durumda eksikliklerin giderilmesini KİPTAŞ-ÖZMAN adi ortaklığından talep edemeyecek ve konutu mevcut hali ile kabul etmiş sayılacaktır. Hak sahibinin, belirlenen teslim programı suresi dâhilinde teslime gelmemesi halinde, varsayılacak kusurlardan KİPTAŞ-ÖZMAN adi ortaklığı sorumlu olmayacaktır.

NOT! Konutların Elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi ve yeni trafo merkezinin oluşturulabilmesi için (Ek-4) de bulunan örneğe uygun şekilde noter onaylı muvafakatname yazısının teslimi zorunludur aksi takdirde elektrik ihtiyacı karşılanamayacaktır.

İş bu yazımızın tebliğine rağmen belirtilen zaman aralığında teslime gelinmemesi, istenilen belgelerin sunulmaması, sözleşme hükmü gereği daireye ait olan geçmişe ve cari döneme ait ödemelerin yapılmaması durumunda sözleşmeye konu olan konutunuz belirtilen tarihte ve sözleşme şartlarına uygun olarak teslim edilmiş sayılacak, KİPTAŞ-ÖZMAN’ adi ortaklığının Anka Yapı Turizm Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne karşı sorumluluğu da ortadan kalkacak ve başvuru yapmayanların konutları, inşaatların tamamlanmasını finanse eden Çevre Şehircilik Bakanlığı’na teslim edilecektir.

Gerekli hassasiyeti göstereceğiniz umudu ile konutunuzun hayırlı olmasını diler, yeni yuvanızda sağlık ve mutluluklar temenni ederiz.

Saygılarımızla,

 KİPTAŞ – ÖZMAN Adi Ortaklığı

Vekili

Avukat Selamettin ÖZCAN

Teslim Programı  : 18-02-2019 ile 19-03-2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Teslim Yeri           :KİPTAŞ ÖZMAN Adi Ortaklığı Fikirtepe mahallesi rüzgâr sokak no29/1 KADIKÖY/İST.

İrtibat Telefon      :  0212414 98 98

EKLER                                                                                   :

Ek 1: Teslim Programı

Ek 2: Vekâleten Konutu teslim almak için vekâletname örneği,

Ek 3: İSKİ ve ELEKTRİK abonelikleri için vekâletname örneği

Ek 4: Trafo merkezi için muvafakat name

Konut tesliminde KİPTAŞ-ÖZMAN Adi Ortaklığına ibraz edilecek belgeler

  1. Kat ittifak tapusu
  2. Bağımsız bölüm belirleme protokolü/sözleşme (ANKA ile yapılmış olan sözleşme)
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
  4. Ödeme ve taksit tablosunu gösterir ek protokol, taksit dönemlerine ait banka dekontları, borcu bitmiş ise kapama yazısı (Geriye dönük borç olması halinde daire teslimi yapılmayacaktır.)
  5. Doğalgaz Abonelik Bedelinin şirketimiz iban hesabına KİPTAŞ (İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.) Vakıfbank Valide sultan Şubesi (TR680001500158007296134436) No’lu hesaba Yatırıldığına dair “Banka Dekontu”
  6. Trafo merkeziiçinEk-4 de bulunan örneğe uygun şekilde noter onaylı muvafakat name.
  7. Konutu vekâleten alacaklar için (Ek-2)’de yer alan örneğe uygun noterce düzenlenmiş                 vekâletname
  8. Hak sahiplerinin “Ortak Gider Avans” bedelini ( TR37 0003 2000 0000 0066 4050 67 ) No’lu“İSKİ-ELEKTRİK Abonelik ve Sözleşme ”bedellerini ( TR51 0003 2000 0000 0066 4182 01)  No’luhesap numaralarınaayrı ayrı olacak şekilde Site Yönetiminin Türk Ekonomi Bankası Haznedar Bahçelievler Şubesine yatırıldığına dair “ Banka dekontu’’ (ACIKLAMA KISMINA; EVİM KADIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ, HAK SAHİBİNİN ADI-SOYADI, BLOK VE DAİRE NUMARASI’NIN açık şekilde yazılarak/yazdırılarak ödenmesi gerekmektedir )
  9. İSKİ, AYEDAŞ vb. kurumlarla gerekli sözleşmelerin yapılabilmesi için (Ek-3)’de yer alan noter onaylı vekâletname

EK-2

TESLİM ALMAK İÇİN VEKÂLETNAME

Çevre Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası A.Ş. ve KİPTAŞ arasında imzalanmış olan 24.10.2016 tarihli Çerçeve Protokolü ile Ek Protokoller ve Anka Yapı Turizm Organizasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti ile imzalamış olduğum Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereğince inşa edilen İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 284 pafta, 3397 ada, 3 parseldeki taşınmazın inşaatı tamamlanarak bağımsız bölümler teslim aşamasına gelmiş olup Anka Yapı Turizm Organizasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile aramızda yapmış olduğumuz  Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesine binaen hak sahibi olduğum Evim Kadıköy  Konutlarında  yer alan ….. blok,…..kat,…..No’lu dairemi adıma teslim almaya, Konut Durum Tespit Teslim Formunu imzalamaya, teslim için istenilen evrakları ibraz etmeye, KİPTAŞ-ÖZMAN adi ortaklığı tarafından imzalatılacak tutanak, taahhütname, protokol, vb. bilumum evrakı imzalamaya, adıma taahhütte başkalarını tevkil ve azle, evrak takip etmeye, para yatırmaya, fazla yatırılanı geri almaya münferiden yetkili ve mezun olmak üzere……………………….vekil tayin ettim.

EK-3

İSKİ  ve  AYEDAŞ  ABONELİK  SÖZLEŞMELERİ  İÇİN

VEKÂLETNAME

İstanbul İli Kadıköy İlçesi Merdivenköy Mahallesinde Kain ve Tapunun 284 Pafta 3.397 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmazda Tesis Edilecek Trafo Merkezinin Yer Devir İşlemlerinin Yapılması Amacıyla İlgili Belediye, Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü’nde İşlemleri Takip Etmeye, AYEDAŞ-TEDAŞ Genel Müdürlükleri Lehine İrtifak Hakkı Tescil Ettirmeyi Kira Şerhi Vermeye, Bunlarla İlgili Evrakları İmzalamaya, Her Türlü Muameleyi Takip ve Neticelendirmeye Ve yine; Anka Yapı Turizm Organizasyon San.ve Tic. Ltd. Şti İle Aramızda Yapmış Olduğumuz Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Binaen Hak Sahibi Bulunduğumuz Evim Kadıköy Konutları A Blok, …..Kat….. Nolu Daire İçin Adıma İski ve Ayedaş (İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.) Şirketleriyle Her Türlü Abonelik ve Kullanım Sözleşmesi Yapmaya, Gerekli Harç ve Teminatları Yatırmaya, Gerekli Bilgi ve Belgeleri Vermeye, İlgili vs. İşlemleri Yapmaya, Söz Konusu Aboneliklerinden Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Gerektiğinde Fesh Etmeye, Teminatları İade Almaya, Bu Konuda Başkaca Kişileri Tevkil ve Azle, Birlikte veya Ayrı Ayrı Vekaleti İfaya Mezun ve Yetkili Olmak Üzere BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ ve TİCARET A.Ş. Elamanlarından ; “ Baba Adı Mustafa Doğum Tarihi 17/03/1967 Olan 12968563190 T.c Kimlik Numaralı Ahmet GERGİN, Baba Adı Ferit Doğum Tarihi 06/10/1971 Olan 43231236138 T.c Kimlik Numaralı Latif KESKİNOĞLU, Baba Adı Mecit Doğum Tarihi 01/09/1970 Olan 11555904156 T.c Kimlik Numaralı Nusret ATİK, Baba Adı Ali Doğum Tarihi 15/03/1973 Olan 14265061454 T.c Kimlik Numaralı Bülent BAKİ, Baba Adı Bayram Doğum Tarihi 01/05/1983 Olan 25319625430 T.c Kimlik Numaralı Yunus ARKAÇ, Baba Adı Abdullah Doğum Tarihi 01/10/1979 Olan 19652510492 T.c Kimlik Numaralı Leyla PEKİNCE’yi, ayrı ayrı Vekil Tayin ettim.”

« Geri Dön