Haberlerİstanbul Deprem Çalıştayı

İBB tarafından, İstanbul'un afetlere dayanıklı bir şehir olması amacıyla düzenlenen uluslararası Deprem Çalıştayı başladı.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştay'da, İBB'nin deprem ve        kentsel dönüşümle ilgili yöneticileri, ulusal ve uluslararası akademisyenler, ilgili 
bakanlıklar, valilik, enstitüler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, farklı disiplinlerdeki meslek    grupları ve sektörlerden temsilcilerin de olan 700'ün üzerinde katılımcı bir araya geldi. 
Genel Müdürümüz Ali Kurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, ulusal ve       
uluslararası paydaşların bir araya geldiği ‘İstanbul Deprem Çalıştayı’nda Dayanıklı Kentleşme            konusunda geliştirilen stratejiler hakkında bilgi verdi.


Çalıştayda, İstanbul'un olası yıkıcı bir deprem ve diğer doğal afetler karşısında dirençli hale       
gelmesine engel olan sorunların analiz edilmesi, çözüm ve proje önerileri geliştirilmesi amaçlandı. 


Çalıştay, İmamoğlu'nun açılış konuşmasının ardından, Prof Dr. Marco Bohnhoff'un "Kuzey Anadolu    Fayı'nın Sismotektonik Durumu ve Deprem Tehlikesi İçin Anlamı" başlıklı konuşmasıyla start aldı. 
Çalıştay süresince, Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Merkezi'nin (UNDRR) de dikkate aldığı 'Sendai Çerçevesi Planı’nda' ilan edilmiş prensiplere göre belirlenen 6 tematik başlık ele alındı: 
Afet Risk Yönetimi
Acil Durum Yönetimi,

Afet Risk Analizleri,
Afet Risk Finansman Kapasitesinin Geliştirilmesi / Afet ekonomisi,
Kentsel/Mekânsal Planlama, Tasarım, Yenileme, Geliştirme
Ekosistemin ve Doğal Kaynakların Korunması ile İklim Değişikliği Adaptasyonu 
İstanbul Kongre Merkezinde yapılan çalıştayda, Birleşmiş Milletler, Japonya, ABD, Almanya, İtalya      ve Fransa'dan katılan temsilciler, çeşitli başlıklarda sunumlar gerçekleştirdiler.  

« Geri Dön