HaberlerKiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu BaşkaKiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

İlanen Duyurulur.

                                                                                                                 
Şirketimizin 14.08.2020 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun  17/08/2020 tarih, 2020/54  no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili Maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 09.09.2020 Çarşamba günü saat 14:00’da Osmaniye Mahallesi, Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.Ticaret Sicil Numarası : 231873
Mersis No:05630-0221-1800019
Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler – 563 002 2118


 
OLAĞANÜSTÜ  GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:
 
  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
  3. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti
  4. Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m. 395 ve m.396’da belirtilen hususlarda izin verilmesinin görüşülmesi,
  5. Dilek, temenniler ve kapanış.
 
 

VEKALETNAME

« Geri Dön