HaberlerOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI


KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN İLANEN DUYURULUR

Şirketimizin 15.10.2020 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun  16/10/2020 tarih, 71 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince, 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 12 Kasım 2020 Perşembe günü Saat 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
  
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.Ticaret Sicil Numarası : 231873
Mersis No:05630-0221-1800019
Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler – 563 002 21182019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ :
 

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
  3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
  4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
  5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
  6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
  7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi, 
  8. Bağımsız Denetçi seçimi
  9. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

    

VEKALETNAME

« Geri Dön