Finansal DökümanlarYıllık Mali Bilanço Gelir Tablosu
« Geri Dön

                             

Mersis No:  05630-0221-1800019
Ticaret Sicil No: 231873/179439
Vergi Dairesi:  Büyük Mükellefler
Vergi No:  5630022118 
Sermaye:  422.249.861TL

 

KİPTAŞ AŞ 

2018 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

  ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM
  (01.01.2017 -31.12.2017) (01.01.2018 -31.12.2018)
AKTİF VARLIKLAR     2.765.026.924,24     3.589.553.669,05
   I-DÖNEN VARLIKLAR     2.632.189.677,08     3.430.120.415,87
      A-Hazır Değerler   52.124.378,67     40.600.319,42  
         1-Kasa 22.569,88     20.915,60    
         2-Alınan Çekler 0,00     0,00    
         3-Bankalar 42.101.808,79     38.252.593,22    
         4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 0,00     0,00    
         3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0,00     0,00    
         4-Diğer Hazır Değerler 10.000.000,00     2.326.810,60    
      C-Ticari Alacaklar   397.929.398,77     486.460.357,36  
         1-Alıcılar 364.855.639,88     435.634.319,68    
         2-Alacak Senetleri 32.616.946,24     50.271.056,53    
         4-Verilen Depozito ve Teminatlar 144.505,91     242.674,41    
         6-Şüpheli Ticari Alacaklar 312.306,74     312.306,74    
         7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) 0,00     0,00    
      D-Diğer Alacaklar   56.480.272,39     49.502.834,92  
         2-İştiraklerden Alacaklar 0,00     0,00    
         3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar       16.209,22    
         4-Personelden Alacaklar 252.794,16     3.054,25    
         5-Diğer Çeşitli Alacaklar 56.227.478,23     49.483.571,45    
      E-Stoklar   1.673.654.132,86     1.982.421.241,31  
         1-İlk Madde ve Malzeme 1.108.207.825,38     1.084.275.435,81    
         2-Yarı mamüller 1.952.514,96     4.891.612,02    
         3-Mamüller 2.414.323,73     2.414.323,73    
         4-Ticari Mallar 528.641.319,39     551.440.535,81    
         5-Diğer Stoklar 7.737.035,54     24.458.137,16    
         7-Verilen Sipariş Avansları 24.701.113,86     314.941.196,78    
      F-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İşleri   451.879.665,56     828.653.222,59  
         1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 434.174.694,56     828.653.222,59    
         2- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı            
         3- Taşeronlara Verilen Avanslar 17.704.971,00     0,00    
      G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   5.287,26     0,00  
         1-Gelecek Aylara Ait Giderler       0,00    
         2-Gelir Tahakkukları 5.287,26     0,00    
      H-Diğer Dönen Varlıklar   116.541,57     42.482.440,27  
         1-Devreden KDV 116.541,57     33.122.410,19    
         2-İndirilecek KDV 0,00     0,00    
         4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0,00     9.360.030,08    
         5-İş Avansları 0,00     0,00    
         6-Personel Avansları       0,00    
   II-DURAN VARLIKLAR     132.837.247,16     159.433.253,18
      A-Ticari Alacaklar   21.332.627,93     47.424.606,71  
         2-Alacak Senetleri 21.018.016,00     46.997.563,00    
         4-Verilen Depozito ve Teminatlar 314.611,93     427.043,71    
      C-Mali Duran Varlıklar   49.831.558,34     48.022.597,15  
         1-Bağlı Menkul Kıymetler 10.987.157,85     9.155.696,66    
         3-İştirakler 36.178.900,49     36.178.900,49    
         4-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -22.500,00     0,00    
         5-Bağlı Ortaklıklar 2.688.000,00     2.688.000,00    
      D-Maddi Duran Varlıklar   35.282.625,04     34.393.854,37  
         1-Arazi ve Arsalar 786.936,42     786.936,42    
         3-Binalar 43.705.651,07     43.785.691,07    
         4-Tesis, Makina ve Cihazlar 44.539,48     44.539,48    
         5-Taşıtlar 2.147.604,12     2.147.604,12    
         6-Demirbaşlar 5.390.936,85     6.179.048,65    
         8-Birikmiş Amortismanlar(-) -16.793.042,90     -18.549.965,37    
         9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,00     0,00    
         10-Verilen Avanslar       0,00    
      E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar   9.371.125,01     9.056.881,82  
         1-Haklar 48.002,54     48.002,54    
         5-Özel Maliyetler 12.969.801,87     12.969.801,87    
         6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.890.785,23     2.304.201,44    
         7-Birikmiş Amortismanlar(-) -5.537.464,63     -6.265.124,03    
      G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   4.333.394,67     1.303.531,63  
         1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 2.762.107,54     236.406,46    
         2-Gelir Tahakkukları 1.571.287,13     1.067.125,17    
      H-Diğer Duran Varlıklar   12.685.916,17     19.231.781,50  
         3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 12.685.916,17     19.231.781,50    
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI     2.765.026.924,24     3.589.553.669,05

KİPTAŞ AŞ 

 

2018 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

  ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM
  (01.01.2017 -31.12.2017) (01.01.2018 -31.12.2018)
PASİF (KAYNAKLAR)     2.765.026.924,24     3.589.553.669,05
   I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     1.305.750.232,88     1.749.912.118,98
      A-Mali Borçlar   155.004.057,50     167.803.947,94  
         1-Banka Kredileri 155.000.000,00     167.799.567,99    
         2-Uzun Vadeli Kredileri Anapara Taksitleri ve Faizleri 0,00     0,00    
         3-Diğer Mali Borçlar 4.057,50     4.379,95    
      B-Ticari Borçlar   368.032.947,65     467.034.432,16  
         1-Satıcılar 216.104.203,74     283.290.174,81    
         2-Borç Senetleri 150.573.683,99     180.386.617,74    
         4-Alınan Depozito ve Teminatlar 494.499,85     804.968,38    
         5-Diğer Ticari Borçlar 860.560,07     2.552.671,23    
      C-Diğer Borçlar   283.164.417,60     10.442.277,41  
         1-Ortaklara Borçlar 274.542.852,22     4.778.229,22    
         4-Personele Borçlar 8.236.218,37     1.828.317,04    
         5-Diğer Çeşitli Borçlar 385.347,01     3.835.731,15    
      D-Alınan Avanslar   37.332.058,68     409.536.234,47  
         1-Alınan Sipariş Avansları 31.947.409,67     405.180.058,46    
         3-Alınan Diğer Avanslar 5.384.649,01     4.356.176,01    
             
      E-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hak.   392.544.301,52     658.929.934,57  
         1-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri 392.544.301,52     658.929.934,57    
      F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler   58.299.234,89     35.332.975,76  
         1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 42.759.064,35     3.941.405,06    
         2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 13.549.057,18     1.216.952,38    
         3-Vadesi geçm. Ertelenen veya taks. Vergi       30.054.420,91    
         4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler 1.991.113,36     120.197,41    
      G-Borç ve Gider Karşılıkları   10.885.818,12     0,00  
         1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 16.184.797,30     22.637.656,23    
         2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) -5.298.979,18     -22.637.656,23    
      H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları   487.396,92     832.316,67  
         1-Gelecek Aylara Ait Gelirler 487.350,00     0,00    
         2-Gider Tahakkukları 46,92     832.316,67    
      I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar   0,00     0,00  
   II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     846.639.031,91     1.172.328.404,19
      A-Mali Borçlar   0,00     0,00  
         1-Banka Kredileri 0,00     0,00    
      B-Ticari Borçlar   179.186,27     168.717,44  
         2-Borç Senetleri       0,00    
         4-Alınan Depozito ve Teminatlar 179.186,27     168.717,44    
      C- Diğer Borçlar   4.789,96     26.577,91  
         1-Ortaklara Borçlar       0,00    
         2-İştiraklere Borçlar 4.789,96     26.577,91    
      D-Alınan Avanslar   786.335.790,38     1.093.057.800,84  
         1-Alınan Sipariş Avansları 786.335.790,38     1.093.057.800,84    
      E-Borç ve Gider Karşılıkları   60.119.265,30     79.075.308,00  
         1-Kıdem Tazminatı Karşılığı 60.119.265,30     79.075.308,00    
      F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları   0,00     0,00  
         1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0,00     0,00    
   III-ÖZ KAYNAKLAR     612.637.659,45     667.313.145,88
      A-Ödenmiş Sermaye   422.249.861,00     422.249.861,00  
         1-Sermaye 422.249.861,00     422.249.861,00    
      B-Sermaye Yedekleri   0,00     0,00  
         6-Diğer Sermaye Yedekleri 0,00     0,00    
      C-Kar Yedekleri   98.613.623,38     98.837.843,12  
         1-Yasal Yedekler 98.613.623,38     98.837.843,12    
      D-Geçmiş Yıllar Karları   87.289.780,36     87.289.780,36  
         1-Geçmiş Yıllar Karları 87.289.780,36     87.289.780,36    
      F-Dönem Net Karı(Zararı)   4.484.394,71     58.935.661,40  
         1-Dönem Net Karı 4.484.394,71     58.935.661,40    
         2-Dönem Net Zararı(-)            
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI     2.765.026.924,24     3.589.553.669,05


KİPTAŞ AŞ 

31.12.2018 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU(TL)

  ÖNCEKİ  DÖNEM                  1/1/2017-31/12/2017 CARİ DÖNEM                  1/1/2018-31/12/2018
A-BRÜT SATIŞLAR 1.455.359.729,90 778.478.361,19
1-Yurt İçi Satışlar 1.455.347.533,74 778.476.463,09
2-Yurt Dışı Satışlar    
3-Diğer Gelirler 12.196,16 1.898,10
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 48.115,15 451.136,24
1-Satıştan İadeler (-) 46.635,83 326.998,08
2-Satıştan İskontolar (-) 1.479,32 124.138,16
3-Diğer İndirimler (-)    
C-NET SATIŞLAR 1.455.311.614,75 778.027.224,95
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 1.310.810.963,84 583.430.424,11
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-) 47.524.302,44 177.291,12
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 979.981.264,37 440.954.930,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 283.305.397,03 142.298.202,99
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)    
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 144.500.650,91 194.596.800,84
E-FAALİYET GİDERLERİ 69.451.261,16 81.914.187,99
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 851.033,05 976.965,14
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 12.656.338,60 15.449.222,60
3-Genel Yönetim Giderleri (-) 55.943.889,51 65.488.000,25
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 75.049.389,75 112.682.612,85
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 11.988.095,75 18.638.611,49
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 13.551,29 0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri   1.968.079,77
3-Faiz Gelirleri 3.332.725,62 0,00
4-Komisyon Gelirleri   0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar   5.537.386,21
6-Kambiyo Karları 22.432,86 188.449,88
7-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 8.619.385,98 10.944.695,63
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 60.562.068,61 25.001.679,74
1-Komisyon Giderleri (-)    
2-Karşılık Giderleri (-) 60.119.265,30 24.493.428,91
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)    
4-Kambiyo Zararları (-) 19.718,84 59.866,07
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)    
7-Enflasyon Düzeltmesi Zararlar Hesabı    
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 423.084,47 448.384,76
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 15.027.998,73 26.279.461,57
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 14.353.307,00 24.940.091,63
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 674.691,73 1.339.369,94
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 11.447.418,16 80.040.083,03
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 9.221.780,35 1.549.593,61
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları    
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 9.221.780,35 1.549.593,61
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 6,50 16.359,01
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)    
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)    
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 6,50 16.359,01
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 20.669.192,01 81.573.317,63
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 16.184.797,30 22.637.656,23
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 4.484.394,71 58.935.661,40
  

     

« Geri Dön