İnsan Kaynaklarıİnsan Kaynakları
« Geri Dön

      


Şirketimiz çalışanları; 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu hükümlerine tabidir.

KİPTAŞ, çalışanlarının üstün performans düzeyine ulaşmalarını sağlamak için eğitim ve geliştirme faaliyetleri düzenlemektedir. KİPTAŞ, bu faaliyetleri düzenlerken kurum faaliyetlerinin gerçekleşmesinde insan kaynağının rolünü önemsemektedir.

KİPTAŞ'ta eğitimler temel, mesleki ve yönetim becerileri olmak üzere üç kategoride planlanır. Bu eğitimlerle çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanır.

Staj
Kurumumuzda zorunlu olan stajlar,  İBB Gençlik Meclisi organizatörlüğünde kış ve yaz olmak üzere iki dönemde gerçekleştirilir. Staj programı, lise ve üniversite öğrencilerinin tecrübe kazanmaları ve iş dünyasına adapte olmalarını amaçlıyor. Staj programıyla gençlerin okullarında teorik olarak aldığı bilgileri pratiğe dönüştürmeleri ve meslekleri hakkında daha kapsamlı ve uygulamalı eğitim görmeleri hedefleniyor.

Staj başvurunuzu aşağıda yer alan link üzerinden yapabilirsiniz.

« Geri Dön