Misyon, Vizyon ve İlkelerimizMisyon, Vizyon ve İlkelerimiz
« Geri Dön

  • Çarpık şehirleşmenin önlenebilmesi için çağdaş, estetik ve güvenilir yerleşim birimlerinin hızlı ve ekonomik şekilde üretilmesi.
  • Bu yolla, kaçak ve plansız yapılanmanın önlenmesi,
  • İstanbul'daki düzensiz yapılaşmanın görüldüğü yerleşimlerin planlı bir şekilde uygun yerlere kaydırılması.
  • Her gelir grubuna uygun konutlar üretilmesi.
  • Yerleşim birimleri oluşturulurken su havzaları, orman alanları, tarım alanları, şehrin tarihi ve doğal dokusunun korunması. 
  • Yerleşim bölgelerinin eğitim, ulaşım, ticaret ve sanayi ile birlikte düşünülerek tasarlanması.
  • Kıraç bölgelerde inşa edilen yerleşim birimlerinin ağaçlandırılarak, İstanbul’umuzun m2
    başına düşen yeşil alanlarının artırılması.
    

« Geri Dön