SIKÇA SORULAN SORULARAklınıza takılan tüm sorular

1. Hak sahibi olduğumuz dairenin tapularını ne zaman alabiliriz?

Şirketimiz konut satışlarını Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ile yapmakta olup, tapular hak sahiplerine iskan, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi çalışmalar bittikten sonra verilmektedir. 

2. Neden Vekâlet İstiyoruz / Neden Bizzat Gelemiyorsunuz?

Tapu müdürlüklerinde, her müşterimiz için ayrı ayrı işlem yapmayıp toplu halde işlem yaptığımızdan, Kiptaş’ın Satıcı sıfatıyla iki çalışanını imza için görevlendirdiği ve aynı anda müşterilerimizle Kiptaş yetkililerinin tapu müdürlüklerinde randevulaşamaması sebebiyle imza işlemleri aksadığından vekalet ile işlem yapmaktayız.

 

3. Emlak Vergisi Ödemeleri Neye Göre Alınmaktadır?

Dairenizin tarafınıza tesliminden itibaren İlçe Belediyesine verilen Emlak Beyannamesine göre emlak vergisi tahakkuk edilmektedir.  Bu durum Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin 9.3 Nolu Maddesinde Açık ve Net Olarak İfade Edilmiştir.

 

4. Emlak Vergisinden Muafım, Neden Emlak Vergisi Ödemek Zorundayım? (Emekli,...

Satış vaadi sözleşmesi gereği müşterilerimizin sahibi oldukları taşınmazların asıl mülkiyet sahibi KİPTAŞ olup, emlak vergileri Kiptaş tarafından ödenmektedir, ancak müşterilerimizin tapularının adlarına tescilinden sonra durumlarını gösterir belgelerle ilgili belediyelere beyanda bulunmalarından sonra emlak vergisinden muaf durumuna geçeceklerdir.

 

5. Tapu Başvurularında Neden Dask (Doğal Afet Sigortası) İstenmektedir?

Afet Sigortaları Kanununun;

1)      23.06.1965 tarihli ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşaa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeni ile devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

2)      1.fıkrada belirtilen binalar ve bağımsız bölümler için malikler veya intifa hakkı sahipleri tarafından zorunlu deprem sigortası yaptırılır ve bu sigorta her yıl yenilenir.

6. Tapu Harçları Neye Göre Alınmaktadır?

Tapu Harçları 492 sayılı harçlar kanununun 20/A maddesi gereğince alınmaktadır. Tapu alım harcı olarak Rayiç bedel (Belediye Tarafından Belirlenen) üzerinden binde 20 harç tahakkuk etmektedir. Fatura bedeliniz rayiç bedelden yüksek ise fatura bedeliniz üzerinden aynı şartlar dahilinde tahakkuk edilecektir.

 

7. Tapumu Aldıktan Sonra Emlak Vergimi Nasıl Ödeyeceğim?

  Tapu senedi ve kimliğiniz ile birlikte ilgili Belediyenin emlak servisine müracaat etmeniz yeterli olup emlak vergisi ödemeniz tapuyu aldığınız seneyi takip eden yıldan başlayacaktır.

8. Tapumu Başkası Teslim Alabilir mi?

Tapunuzu yetkili vekiliniz ya da birinci dereceden yakınlarınız teslim alabilir.

 

9. Konut tapuları ne zaman verilmektedir?

Tapuların kat ittifaklı ve kat mülkiyetli olarak hak sahiplerine verilme tarihleri KİPTAŞ tarafından belirlenmektedir.