Devir İşlemleri

1) Alıcı ve satıcının veya vekillerinin kimlikleriyle birlikte hazır bulunması  gerekmektedir. (Vekaletnameyle devir yapmak isteyen müşterilerin KİPTAŞ’ tan vekalet örneği alarak noterden hazırlatması gerekir.)

a. Satıcı; şahsen gelerek satış işlemleri gerçekleştirilecekse kendisine ait noter onaylı imza sirküsü, satış vekaleten gerçekleşecekse vekalet verilen kişinin noter onaylı imza sirküsü getirilecektir.( noter sözleşmesi yapılmayan üyelerimiz için geçerlidir)

b. Devir edilen konutun geçmişe dönük borcunun bulunmaması gerekmektedir.

c. Devir edilen konut teslim edilmiş bölgelerde ise site yönetiminden alınacak borçsuzluk belgesi gerekmektedir.

e. Soyadı herhangi bir sebepten dolayı değişikliğe uğrayan müşterilerimiz (evlilik vb.) Nüfus Müdürlüğünden alacakları “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” ni (6 aylık süreyi aşmamış olması gerekmektedir) dilekçe talep yazı ile birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.

f. Tapu verilen bölgelerde rehin işlemi yapılmamaktadır.

g. Devir edilen konut için KİPTAŞ nezdinde alınan devir komisyon bedeline karşılık fatura belgesi verilir.

h. Devir ve diğer işlemler için Satış ve Pazarlama (Devir bölümünden) ile görüşülmesi gerekmektedir.

ı. Tapusu çıkmış hazır olan bölgelerde borcu bitmiş ise devir yapılmamaktadır. (detaylı bilgi için Kiptaş devir bölümüyle iletişime geçebilirsiniz)

Aile içi devirlerde;

Aile içinde devir yapmak isteyen müşterilerimiz Nüfus Müdürlüğünden alacakları “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” (6 aylık süreyi aşmamış olması gerekmektedir) ile herhangi bir bedel ödemeksizin 1 kere mahsus işlemini yaptırabilecektir.

 

Devir için vekaletname örnekleri;

Devir etme işleminde kullanılacak  vekaletname örneği için tıklayınız.

Devir alma işleminde kullanılacak  vekaletname örneği için tıklayınız.

Not: Devir komisyon ücretleri 31/ 12 / 2021 yılına kadar geçerlidir. Konuya ilişkin detaylı bilgiyi

 

KİPTAŞ Satış ve Pazarlama (Devir bölümünden) öğrenebilirsiniz.

0212 414 98 98