Devir İşlemleri

Devir işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekmektedir;

* Alıcı ve satıcının veya vekillerinin kimlikleriyle birlikte hazır bulunması (Vekâletnameyle devir yapmak isteyen müşterilerin KİPTAŞ’ tan vekâlet örneği alarak noterden hazırlatması gerekmektedir.)

* Devir edilen konutun geçmişe dönük borcunun bulunmaması

* Devir edilen konut teslim edilmiş bölgelerde ise site yönetiminden alınacak borçsuzluk belgesi

* 3 adet alıcı ve satıcının vesikalık fotoğrafı

* Soyadı herhangi bir sebepten dolayı değişikliğe uğrayan müşterilerimiz (evlilik vb.) Nüfus Müdürlüğü’nden alacakları “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” ni (6 aylık süreyi aşmamış olması gerekmektedir) dilekçe talep yazı ile birlikte ibraz edilmesi

* Devir edilen konut için KİPTAŞ nezdinde alınan devir komisyon bedeline karşılık fatura belgesi

* Devir işlemler için Satış ve Pazarlama (Devir bölümünden) ile görüşülmesi gerekmektedir.

- Tapusu çıkmış hazır olan bölgelerde borcu bitmiş ise devir yapılmamaktadır. (detaylı bilgi için KİPTAŞ devir bölümüyle iletişime geçebilirsiniz)

- Bölgelere göre devir şartları değişmektedir.

- Noter devirlerinde noter masrafı çıkmaktadır.

- Devir ücreti ile ilgili Satış ve Pazarlama (Devir bölümünden) ile görüşülmesi gerekmektedir.

Devir etmek işleminde kullanılacak vekâletname örneği için tıklayınız.

Devir alma işleminde kullanılacak vekâletname örneği için tıklayınız.

Devir işlemlerine dair bilgi almak için arayınız: (212) 414 98 98 Dâhili 9822 / 9827