Hakkımızda

KİPTAŞ, 1987 yılında yabancı sermaye ortaklığı ile imar planı ve mimari projeler yapmak üzere İMAR WEIDLEPLAN ismiyle kurulmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KİPTAŞ, 8 Mart 1995 yılında kuruluşunu tamamlamış ve İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanını alarak yeniden yapılandırılmıştır.

Kamu iştiraki olan KİPTAŞ, bugüne kadar İstanbul’un muhtelif bölgelerinde yürüttüğü projeler kapsamında yaklaşık 75 bin konut inşa etmiştir. Ana uzmanlık alanı konut üretimi olsa da faaliyet alanları arasında, kentsel dönüşüm, gayrimenkul geliştirme ve müşavirlik hizmeti de bulunmaktadır. 

2019 yılının ağustos ayında göreve gelen KİPTAŞ yeni yönetimi, şirketin kuruluş misyonuna uygun olacak şekilde iş modellerini sosyal faydayı gözeterek belirlemektedir. 

KİPTAŞ’ın yeni yönetimi, hedef ve stratejilerine ulaşmak için belli ilkeler çerçevesinde hareket edeceğini de kamuoyu ile paylaşmıştır. Şeffaf ve açık yönetim ilkesi bunların başında gelmektedir. Ulaşılmak istenen nihai hedef ise, teknik konularda farkındalık yaratan düzenleyici bir kuruluş olmaktır. 

Olası İstanbul depremi nedeniyle, riskli yapıların dönüşümü ve yeniden yapımı konusunda aktif rol alan KİPTAŞ, stokundaki konutların satışında riskli yapı raporlu ev sahiplerine öncelik tanımaktadır. Uyguladığı satış kampanyası ile farklı kurum ve kuruluşlara da riskli evlerdeki İstanbulları güvenli yapılara taşıma konusunda örnek olmak amaçlanmıştır. Ayrıca mevcut yapı stokunun verimli kullanımı doğrultusunda bir model hayata geçirilmiştir.

KİPTAŞ yeni yönetimi, şirket tarihinde ilk kez halka açık müzayedeler düzenlemiştir. Müzayedelerle, şirketin stokundaki gayrimenkuller herkese açık ve online teklife imkan verecek şekilde açık artırma ile satılmıştır. Böylece; gayrimenkuller muhammen bedellerinin üzerinde bir satış fiyatına ulaşmıştır. Elde edilen gelir de kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerine kaynak olarak aktarılmaktadır.

KİPTAŞ yeni yönetimi 2020 yılında temelini attığı sosyal konut projelerinde sağlık çalışanlarını ayrıcalıklı grup olarak belirlemiş ve onlara konut ayırmıştır ayrıca düzenlenen satış kampanyası ile KİPTAŞ stokundaki sosyal konut projesine ait daireler sağlık kuruluşlarında çalışan ve İstanbul’da evi olmayan sağlık çalışanlarına öncelikli olarak satışa sunulmuştur. 

İBB’nin konut politikasını belirleyen KİPTAŞ; yoksulların barınma sorununu çözmek konusunda projeler üretmektedir. İhtiyaç duyanlar için uygun arsa üretilen her yerde, otoparkları, sosyal alanları, afet toplanma alanları ve yeşil alanlarıyla güvenli, nitelikli yaşam alanları üretmeyi misyon edinmiştir.